Zarząd

Prezes Zarządu – Karol Ciemiński

Sekretarz – Barbara Wojewoda

Członek Zarządu – Barbara Światły

Członek Zarządu – Marta Bruggemann