Dostarcz dziecku niezbędną dawkę ruchu przez cały rok z Gdyńską Akademią Siatkówki

Czy wiesz jaki jest zalecany poziom aktywności fizycznej dla Twojego dziecka?

Dzieci i młodzież w wieku szkolnym powinna wykazywać codzienną aktywność fizyczną na umiarkowanym do intensywnego poziomie przez 60 minut lub dłużej, w formach odpowiednich dostosowanych do wieku, przyjemnych oraz obejmujących zróżnicowane ćwiczenia. Szczególny nacisk powinien być położony na rozwój zdolności motorycznych osób młodych. Należy stosować określone rodzaje aktywności odpowiadające potrzebom grupy wiekowej: aerobik, ćwiczenia siłowe i koordynacyjne, gibkość, rozwój ruchowy [WHO].

Czy wiesz ile godzin wychowania fizycznego ma Twoje dziecko w szkole?

Klasy I-III szkół podstawowych – w przypadku prowadzenia lekcji przez nauczyciela nauczania zintegrowanego decyzja o tygodniowej liczbie godzin wychowania fizycznego podejmowana jest przez niego, w przypadku prowadzenia zajęć przez nauczyciela wychowania fizycznego – 3 godziny zajęć sportowych tygodniowo
Klasy IV-VI szkół podstawowych – 4 godziny tygodniowo [MEN]

Czy wiesz jakie zagrożenia niesie za sobą zbyt niski poziom aktywności fizycznej Twojego dziecka?

– ryzyko schorzeń sercowo-naczyniowych
– zaburzenie funkcji metabolicznych oraz wysoki wskaźnik występowania cukrzycy typu 2
– wysokie ryzyko nadwagi i otyłości
– niska mineralizację kośćca w młodym wieku przyczyniającą się do osteoporozy
– niski poziom siły, wytrzymałości i gibkości mięśni skutkującą obniżonymi zdolnościami funkcjonalnymi do wykonywania codziennych czynności
– obniżenie funkcji poznawczych oraz zwiększone ryzyko depresji
– krytyczny obraz własnej osoby oraz obniżone poczucie własnej wartości [WHO]

Czy wiesz jak przeprowadzane są zajęcia w Gdyńskiej Akademii Siatkówki?

Zajęcia dla dzieci (dziewcząt i chłopców) z roczników 2007-2011 w Gdyńskiej Akademii Siatkówki to połączenie elementów ogólnorozwojowych oraz mini siatkówki. Treningi odbywają się nawet 6 razy w tygodniu w 2 lokalizacjach. Jednostka treningowa trwa 90 minut. W ramach zajęć 45 minut przypada na ogólny rozwój motoryczny uczestników, w którym poprzez zabawy, gry oraz obwody stacyjne kształtowane są podstawowe zdolności motoryczne: siła, szybkość, gibkość, wytrzymałość, skoczność. W drugiej części zajęć sportowych uczestnicy uczą się i doskonałą podstawy techniki gry w piłkę siatkową: odbicie sposobem oburącz górnym, oburącz dolnych, zagrywka, atak. Ten wielokierunkowy charakter treningów umożliwia budowanie odpowiedniej bazy motorycznej u dzieci oraz zapewnia prawidłowe przyswajanie elementów wchodzących w skład przygotowania techniczne siatkarza.

Jak dołączyć do Gdyńskiej Akademii Siatkówki?
Zapisy na zajęcia:
e-mail: gdynskaakademiasiatkowki@gmail.com
tel. 730 070 109

Harmonogram treningów:

Treningi

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Twój adres email nie pojawi się na stronie.


*